Đá Granite băm mặt 10x10 dán lưới
Kích thước 400x400x18mm

Mã GTMe-W-40 (Trắng)
Mã GTMe-V-40 (Tím)
Mã GTMe-G-40 ( Xám)
Mã GTMe-WY-40 (Trắng + Vàng)
Mã GTMe-WG-40 (Trắng + xám)