Chân bàn louis VI -1200 sơn tĩnh điện trắng . Dùng gắn mặt gỗ tự nhiên nguyên tấm .