RP7 là loại dầu chống rỉ cho các máy móc thiết bị. tăng độ trơn cho máy móc, xe cộ và chống rỉ sét. là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. một cái sịt nhiều tác dụng hữu ích.