Cây bằng lăng thái giống mới
Bông màu tím rất đẹp cây có bông liên tục
Mỗi nhánh là mỗi chùm hoa rat đẹp
Kéo dài khoan 2tuần mới hết bông
Chuyên cung cấp các loại cây cảnh
Cây công trình cây ăn trái
Hãy gọi cho chúng tôi để có gia tot nhat