Bán Đồng Điếu
Đồng điếu
CL : đá ONYX tự nhiên lên vân huyết đỏ
KT: Size : 22cm
Call or Zalo :0934.980.963